page_bg_radiala.png
There are no translations available.

 1. Giới thiệu Kỹ thuật Đánh bóng (Thực hiện bởi chuyên gia Hãng AutoMagic tại Hoa kỳ)

Click to download in FLV format (14.1MB)

2. Giới thiệu Kỹ thuật Hàn kính (Thực hiện bởi chương trình "Thế giới Phương tiện" với sự thể hiện của Trung tâm Chăm sóc xe hơi Detail Song Long tại Hà nội)

Click to download in FLV format (52.15MB)

3. Giới thiệu Công nghệ phủ Nano cho sơn xe. (Thực hiện bởi chương trình "Lên đường TV" với sự thể hiện của Trung tâm Chăm sóc xe hơi Detail Song Long tại Hà nội)

Click to download in FLV format (18.55MB)

4. Giới thiệu Công nghệ phủ Nano cho kính xe(Thực hiện bởi chương trình "Thế giới Phương tiện" với sự thể hiện của Trung tâm Chăm sóc  xe hơi

Detail Song Long tại Hà nội)

Click to download in FLV format (82.19MB)

**********